สืบค้นโสตวัสดุ

รายการโสตวัสดุ

ชื่อเรื่อง  
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ Type of news แสดง 
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ Type of print media แสดง 
การใช้กล้องระดับ แสดง 
งานปรับอากาศรถยนต์ โครงสร้างและหลักการทำงานของระบบปรับอากาศรถยนต์ แสดง 
งานปรับอากาสรถยนต์ รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ แสดง 
ชุด System วงจรใบพัดพลังงานแสงอาทิตย์ แสดง 
ชุด System วงแหวนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า แสดง 
ชุด System แบบจำลองคลื่นพลังงานเสียงไฟฟ้า แสดง 
ชุด System แบบจำลองเครื่องทำความเย็น แสดง 
ชุด System แบบจำลองเครื่องยนต์ แสดง 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม แสดง 
พิมพ์ไทยเบื้องต้น อุปกรณ์และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ แสดง 
สื่อออนไลน์อากาศยานไร้คนขับ (Drone) แสดง 
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แสดง 
120 บทฝึกกีตาร์ คลาสสิค 3 แสดง