ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี
วันที่ 22 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนครู และนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดนครราชสีมา กับทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง

 

 

 

Image: 
 

 

Image: