ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีป้องกันโคโรนาไวรัส ควรทำยังไง
วันที่ 22 มิถุนายน 2564

วิธีป้องกันโคโรนาไวรัส ควรทำยังไง

          เราสามารถป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ ดังนี้
          1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
          2. สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่ได้ถึง 80%
          3. อยู่ห่างจากผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม อย่างน้อย 2 เมตร
          4. ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจับหรือใช้ของสาธารณะ หลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร
          5. หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสใบหน้า และดวงตา
          6. กินอาหารปรุงร้อน สดใหม่ และใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
          จริง ๆ แล้วเราสามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงการติดเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค COVID 19 ได้ ดังนั้นอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพและรักษาสุขอนามัยของตัวเองให้ดี จะได้ห่างไกลจากโรคนี้กันถ้วนหน้า