รายละเอียดหนังสือ
My SQLระบบฐานข้อมูลสำหรับอินเตอร์เน็ต
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ :
หมวด : 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
หมู่ : 005.713 โปรแกรมสื่อสารข้อมูล
เลขเรียกหนังสือ : 005.713 ส132
เลขผู้แต่ง: ส132
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า: 220
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 974-534-370-6
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2563
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10000882ว่าง จอง
20000883ว่าง จอง
30000884ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1มายเอสคิวแอล--โปรแกรมคอมพิวเตอร์