รายละเอียดหนังสือ
Advanced Excel เจาะลึกการเขียนโปรแกรม VBA
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
หมู่ : 005.133 ภาษาโปรแกรมเฉพาะชนิด
เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ว759อ
เลขผู้แต่ง: ว759อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 296
ลักษณะหนังสือ: 296 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN: 9789742128388
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10000585ว่าง จอง
20000586ว่าง จอง
30000587ว่าง จอง
40000588ว่าง จอง
50000589ว่าง จอง
60000590ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1วีบีเอ (ภาษาคอมพิวเตอร์)
2วิชัวล์เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์)
3ไมโครซอฟต์เอ็กเซล