รายละเอียดหนังสือ
CFR กลไกขับเคลื่อนให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ
ผู้แต่ง : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
สำนักพิมพ์ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่ : 658.3 การบริหารจัดการด้านบุคคล การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียกหนังสือ : 658.3 อ267ก
เลขผู้แต่ง: อ267ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2563
จำนวนหน้า: 224
ลักษณะหนังสือ: หนังสือ "CFR กลไกขับเคลื่อนให้การบริหารผลงานบรรลุผลสำเร็จ" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวคิดและกระบวนการทำ CFR ที่ประกอบด้วย การสนทนา (Conversation) การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และการยกย่อง (Recognition) ได้อย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้พัฒนาทีมงานและตนเองได้จริง นอกจากนี้ยังมีสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบความรู้เรื่อง CFR ในรูปแบบ QR Code ให้ผู้อ่านได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย CFR จึงเป็นวิธีการที่สำคัญวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้กระบวนการบริหาร ผลงานเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในองค์การอย่างได้ผล
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 9786164770188
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017794ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง
20017795ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง
30017796ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง
40017797ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง
50017798ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การบริหารงานบุคคล