รายละเอียดหนังสือ
Any SQL (Structured Query Language)
ผู้แต่ง : ดวง บงกชเกตุสกุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
หมู่ : 005.133 ภาษาโปรแกรมเฉพาะชนิด
เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ด172อ
เลขผู้แต่ง: ด172อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 556
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 450
เลข ISBN: 9786160810116
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10001641ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง
20001642ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1SQL (ภาษาคอมพิวเตอร์)