รายละเอียดหนังสือ
60 เรื่องน่ารู้ เคียงคู่ธุรกิจ
ผู้แต่ง : ธวัช ภูษิตโภยไคย
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดดูเคชั่น
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่ : 658 การบริหารจัดการองค์กร
เลขเรียกหนังสือ : 658 ธ171ห
เลขผู้แต่ง: ธ171ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 248 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 9749172507
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10012752ว่าง จอง
20012753ว่าง จอง
30012754ว่าง จอง
40012755ว่าง จอง
50012756ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การจัดการธุรกิจ
2ธุรกิจ