รายละเอียดหนังสือ
A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุย์สมัยใหม่
ผู้แต่ง : พิชิต เทพวรรณ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่ : 658.3 การบริหารจัดการด้านบุคคล การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
เลขเรียกหนังสือ : 658.3 พ323อ
เลขผู้แต่ง: พ323อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 216 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 170
เลข ISBN: 9786160812905
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10012031ว่าง จอง
20012032ว่าง จอง
30012033ว่าง จอง
40012034ว่าง จอง
50012035ว่าง จอง
60012036ว่าง จอง
70012037ว่าง จอง
80012038ว่าง จอง
90012039ว่าง จอง
100012040ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การบริหารงานบุคคล
2การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์