รายละเอียดหนังสือ
500 ล้านปีของความรัก 01 : วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง
ผู้แต่ง : ชัชพล เกียรติขจรธาดา
สำนักพิมพ์ : ชัชพล เกียรติขจรธาดา
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่ : 612 สรีรวิทยาของมนุษย์
เลขเรียกหนังสือ : 612 ช112ห
เลขผู้แต่ง: ช112ห
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 319 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 285
เลข ISBN: 9786163351449
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 มกราคม 546
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10003905ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์
2ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์
3ชีววิทยามนุษย์
4พฤติกรรมมนุษย์
5อารมณ์
6ความรู้สึก
7การแสดงออก (จิตวิทยา)